Ричард Федеровски
партнер, Roland Berger
Ричард Федеровски